ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.2 การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.2 การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์

 

https://www.facebook.com/155367977855088/posts/2327025517355979/

การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์ การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานซึ่งพาดผ่านที่ดินของประชาชน ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว จะมีวิธีการดูแลผลกระทบจากการรอนสิทธิ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง

ตอนที่2 การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์ การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานซึ่งพาดผ่านที่ดินของประชาชน…

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

 

Related posts