จัดระเบียบทางเท้าในเขตทางหลวงหมายเลข 201 ตอนด่านขุนทด-หนองบัวโคก ช่วง กม.41+200 – กม.42+000 ด้านซ้ายทาง ในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด

จัดระเบียบทางเท้าในเขตทางหลวงหมายเลข 201 ตอนด่านขุนทด-หนองบัวโคก ช่วง กม.41+200 – กม.42+000 ด้านซ้ายทาง ในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายพลธนัชญ์ การนา หัวหน้าหมวดทางหลวงด่านขุนทด , นางสายวรี แสนมาโนช ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด่านขุนทด และ จ.ส.อ.วีรพันธ์ สีหาทิพย์ หัวหน้าชุดรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทดร่วมกันจัดระเบียบทางเท้าในเขตทางหลวงหมายเลข 201 ตอนด่านขุนทด-หนองบัวโคก ช่วง กม.41+200 – กม.42+000 ด้านซ้ายทาง ในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด

โดยพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่ได้กระทำการปลูกสร้างอาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินเขตทางหลวง หมวดทางหลวงด่านขุนทดในฐานะเจ้าพนักงานทางหลวง จึงได้แจ้งเตือนผู้ประกอบดังกล่าวให้หยุดการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และให้รื้อถอน/ทำลาย/ขนย้ายให้พ้นเขตทางหลวง ภายใน 7 วันทำการ

Related posts