ศูนบริการสาธารณสุข 48 นาควัระอุทิศ รณรงค์บริการ ฉีดวัชซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ฟรีที่ชุมชนคอนโดหนองแขม

ศูนบริการสาธารณสุข 48 นาควัระอุทิศ รณรงค์บริการ ฉีดวัชซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ฟรีที่ชุมชนคอนโดหนองแขม

วันที่8 กค 2562 เวลา 16.00 น ศูนบริการสาธารณสุข 48 นาควัระอุทิศ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ภายใต้การอำนวยการของ นายสมบัติ วิภาดาเกษม ประธาน ชุมชนคอนโดหนองแขม เพชรเกษม114
มารณรงค์บริการ ฉีดวัชซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ฟรีที่ชุมชนคอนโดหนองแขม และระแวกใกล้เคียง

Related posts