วัดบ้านไร่จัดพิธีรับและสมโภชพุ่มเทียนพรรษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จัดพิธีรับและสมโภชพุ่มเทียนพรรษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 ก.ค. 2562 วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จัดพิธีรับและสมโภชพุ่มเทียนพรรษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน และ มีร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ อดีตนายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อุบาสก อุบาสิกา คณะครู นักเรียน จำนวน 450 คน ร่วมพิธีดังกล่าว


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ขอขอบพระคุณท่านประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Related posts