สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมการจัดหางาน

“สตม.”รับรางวัล‘เลิศรัฐ’ จากผลงานให้บริการคู่ความมั่นคง หนุนนักลงทุนเข้าประเทศ!!

เมื่อวันที่13 กันยายน 2562 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(รองผบก.อก.สตม.) ปฏิบัติราชการ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1(รอง ผบก.ตม.1) และ พันตำรวจโท ชัยนาม นักไร่ รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมการจัดหางาน จากผลงาน “การให้บริการช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศ ด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Permit” โดยได้เข้ารับโล่รางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

ด้านพ.ต.อ.ภัคพงศ์ เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช. สตม.) มีนโยบายและสั่งการให้ สตม.มีการบริการอำนวยความสะดวก ควบคู่กับความมั่นคง โดยหากส่วนใดที่ถูกต้องในเรื่องความมั่นคงแล้ว ขอให้มีการบริการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท หรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่ เพื่อดึงบริษัทและนักลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดี และมีความมั่นคงเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลงานดังกล่าวเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อบริการให้กับประชาชนและชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อและลงทุน โดยอยู่ในส่วนของการทำงานของกองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(กก.3 บก.ตม.1) ที่มี พล.ต.ต.ณัฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(รองผบช.สตม.) และ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1(ผบก.ตม.1) เป็นผู้บริหาร และมี พ.ต.อ.ภัคพงศ์ และ พ.ต.อ.หญิง อังศุวรรณ รัตนานท์ ผกก.3 บก.ตม.1 เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแล

“การรับรางวัลดังกล่าวจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป” พ.ต.อ.ภัคพงศ์ กล่าว!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

Related posts