เปิดงาน APFinSA Awards อย่างยิ่งใหญ่ ที่ประเทศไทยครั้งแรก

เปิดงาน APFinSA Awards อย่างยิ่งใหญ่ ที่ประเทศไทยครั้งแรก

 

          สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA) นำโดย นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 9 ประเทศ จัดงานมอบรางวัล APFinSA Awards อย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับเกียรติจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) นำโดยนางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-17.00  ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

          การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติคุณจุมพลริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดรสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ., นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ประธาน APFinSA, นางบงกช บวรฤกษ์นายก THAIFA, นายชนะพลมหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฏหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์นายชูฉัตรประมูลผล รองเลขาธิการ คปภด้านกำกับนายจอม จีระแพทย์ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย, CEO และ CAO บริษัทต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยมี นายทวีเดช งามขจรกุล รองประธาน APFinSA เป็นประธานจัดงานครั้งนี้

 

          การมอบรางวัลในปีนี้ ทางสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ได้มีข้อกำหนดผลงานคือ นำส่งเครดิตเบี้ยประกันปีแรกขั้นต่ำ เพื่อรับรางวัล เครดิตผลงานต้องมาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลขั้นต่ำ 12 รายต่างชีวิต หลังหักกรมธรรม์ที่ขาดอายุแล้ว โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 13 เดือน (LIMRA) ไม่ต่ำกว่า 80% ระยะเวลาการนับผลงาน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแบ่งการมอบรางวัล 2 ประเภทคือ ประเภทตัวแทนฯ มี 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 1,500,000 บาท และ APFinSA Pinnacle Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 15,000,000 บาท และประเภทผู้บริหารหน่วย มี 2 ระดับเช่นกัน คือ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award – Diamond สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนติดคุณวุฒิ 5 คนและ APFinSA Leadership Award – Platinum สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนติดคุณวุฒิ 10 คน โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลในเอเชียแปซิฟิกทั้งสิ้น 1,550 ท่าน

          ซึ่งการจัดงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดคุณวุฒิ APFinSA Awards 2020 ทั้งสิ้น 357 ท่าน โดยแบ่งแยกตามบริษัทดังนี้ บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 193 ท่านบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 58 ท่านบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชนจำนวน 25 ท่านบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 24 ท่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 13 ท่านบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 12 ท่านบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 12 ท่านบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนจำนวน 9 ท่านบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 6 ท่านบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 2 ท่านบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 1 ท่านบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนจำนวน 1 ท่าน และบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชนจำนวน 1 ท่าน

          ภายในงานได้มีการมอบถ้วยรางวัลและมอบประกาศเกียรติให้แก่ผู้ติดคุณวุฒิในประเทศไทย ทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award – Diamond, APFinSA Pinnacle Award และ APFinSA Award โดยมีรายชื่อผู้ติดคุณวุฒิอันดับที่ 1 แต่ละประเภท ดังนี

          รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Leadership Award – Diamond ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ นายสุวัฒน์ชัย โลห์ประเสริฐ บริษัท เอไอเอ จำกัด

          รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Pinnacle Award ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)

          รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Award ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ นางธัญพัฒน์ เบญจกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด

 

          นอกจากนี้ภายในงานทางสมาคมฯ ยังได้จัดให้มีวิชาการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์ International Certification & Standards Board (2019-2020) หนึ่งในผู้บริหารที่มาแรง มีทีมงานที่เน้นในเรื่องการวางแผนการเงิน มาร่วมแชร์ประสบการณ์หัวข้อเรื่อง “Change to New Normal” ให้แก่แขกผู้มีเกียรติภายในงาน โดยมีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

          ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เนื่องในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงได้ปฎิบัติตามมาตรการ Social Distancing โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการจำกัดทางเข้าออกของงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการวัดไข้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน (ยกเว้นช่วงขึ้นรับรางวัลอนุญาตให้ผู้รับรางวัลสามารถถอดหน้ากากได้ แต่ยังคงต้องสวม FACE SHIELD) และใช้วิธีการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลแทน

Related posts