แรงงานจัดงานวันสตรีสากล 62

 

 

 

ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ

 

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ. กับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีและความเสมอภาคชายหญิ. รวมถึงยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระ
หนักถึงคุณค่าของตนเอง

 

 

โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลดีเด่นเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่ กรุงเทพมหานคร.

 

 

 

 

Related posts