วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมการแปรรูปผ้าบาเต๊ะ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ส่งเสริมการแปรรูปผ้าบาเต๊ะ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ชุมชน

 

สำนักบริหารงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเพ้นต์ผ้าปาเต๊ะ กิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะ และกิจกรรมการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าและของฝากที่ระลึก ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเจ๊ะเหม ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งได้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นวิทยากร

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ ผ้าปาเต๊ะเป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ในทุกสถานที่ ทุกเวลาของชาวจังหวัดนราธิวาส เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่สวยงาม เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ได้โดยการเพ้นลายให้เกิดความสวยงามหรือการเพิ่มสีดอกให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น หรือการแปรรูปจากผ้าปาเต๊ะมาเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า หรือของที่ระลึกชุมชน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อให้ผ้าปาเต๊ะเป็นสินค้าชุมชนเจ๊ะเหมนอกเหนือจากชาเจ๊ะเหมที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว

ซึ่งหลังจากนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะเข้าไปส่งเสริมในเรื่องการจัดทำตลาดให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts