รมว.แรงงาน มอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562

 

 

งานวันสตรีสากลปีนี้จัดงานภายใต้คำขวัญภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ”
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน..ได้มอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 รวม 7 สาขา จำนวน 26 รางวัล พร้มกับบอกว่า-ปัจจุบันกฎหมายแรงงานของไทยได้ปรับปรุง-คุ้มครอง-และเพิ่มสิทธิของสตรีให้มากขึ้น. แล้วก็ขึ้นเหนือ..ไปจังหวัดลำพูน ครับ..รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ 5 เสือ ลงพื้นที่ จังหวัดลำพูน สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาประชารัฐอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts