“บิ๊กอู๋”เชิญร่วมงาน 100 ปี ไอแอลโอ เปิดตัวหนังสือ จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึก 11 เม.ย.นี้ 

“บิ๊กอู๋”เชิญร่วมงาน 100 ปี ไอแอลโอ เปิดตัวหนังสือ จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึก 11 เม.ย.นี้

 

 

 

รมว.แรงงาน แถลงข่าวจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอ เชิญชวนพี่น้องแรงงาน นายจ้าง องค์กรภาคี และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันที่ 11 เมษายนนี้ ณ กระทรวงแรงงาน พบกับการเปิดตัวหนังสือประวัติศาสตร์ฯ จำหน่ายดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก และลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในทุกมิติด้านแรงงาน

 

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวแถลงข่าวเนื่องในกิจกรรมการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลายาวนาน โดยประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ง ILO เมื่อปี 2462 ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ ILO ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 24 ประเทศสมาชิก ILO ร่วมในกิจกรรมถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลองฯ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกประเทศละ 1 ชั่วโมงโดยประเทศไทยจะถ่ายทอดสดเป็นลำดับที่ 4 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ในช่วงเวลา 10.00 – 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้จะมีการลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Program: DWCP) ฉบับแรกของไทย ระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงาน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และ ILO เสมือนเป็น Roadmap ที่จะนำไปขับเคลื่อนให้เป็นจริง เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านในทุกมิติที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งการทำงานในอนาคตได้อย่างราบรื่น ซึ่งแผนงานดังกล่าว เกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคี นายจ้าง ลูกจ้าง ที่มองเห็นบริบทและสถานการณ์ของโลกแห่งการทำงานในอนาคตที่เกิดขึ้น และได้นำปัญหามาศึกษาวิเคราะห์และร่วมกันจัดทำเป็นแผนงาน DWCP ฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบแผนการทำงานร่วมกันของประเทศไทย ที่มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน โดย ILO ให้การสนับสนุนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

กระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และองค์กรภาคี เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ILO ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – ILO 100 ปี ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อจำหน่าย และที่สำคัญ คือ การลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ภายในงานจะได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ ILO และพัฒนาการด้านแรงงานใน 1 ศตวรรษที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันที่มีการทำงานร่วมกันแบบไตรภาคี นายจ้าง ลูกจ้าง และ ILO อย่างเข้มแข็ง จนทำให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหา ข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในทุกมิติของแรงงาน บรรลุผลสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันมาตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

Related posts