แรงงาน จับมือ Big C ติดตั้ง Job Box ให้บริการจัดหางานทุกที่ ทุกเวลา

แรงงาน จับมือ Big C ติดตั้ง Job Box ให้บริการจัดหางานทุกที่ทุกเวลา

 

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ ห้างบิ๊กซี ลงนาม MOU ให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) อำนวยความสะดวก เข้าถึงแหล่งงานอย่างเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา สร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างรายได้ มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 55,000 อัตรา ติดตั้ง Job Box ที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 101 ตู้ ประชาชนตอบรับมาใช้บริการไปแล้วกว่า 28,000 คน

วันนี้ (21 มีนาคม 2562)พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ระหว่าง นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และห้างบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนโดยนำนวัตกรรม “ตู้งาน” (Job Box) มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการจัดตู้งาน (Job Box) จำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เรือนจำ ห้างบิ๊กซี แหล่งชุมชน เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งของการประสานความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยความร่วมมือนี้กรมการจัดหางานจะติดตั้งตู้งาน (Job Box) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมการจัดหางานสามารถติดตั้งและให้บริการตู้งาน (Job Box) แก่ประชาชนและผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาหางานผ่านตู้งาน (Job Box) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงตำแหน่งงานว่างและได้โอกาสการมีงานทำมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างที่ให้บริการในตู้งาน (Job Box) จำนวน 54,559 อัตรา ขณะที่มีตู้งาน (Job Box) ติดตั้ง ณ ห้างบิ๊กซี ทั่วประเทศ จำนวน 101 ตู้ คิดเป็น 20.2 % ของจำนวนตู้งานทั้งหมด 500 ตู้ และมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 14,181 คน คิดเป็น 49.8% ของจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด 28,480 คน

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน สร้างโอกาสได้งานทำมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

Related posts