รออีกไม่นาน ชาวโคราชจะมีถนนสายใหม่ “ถนนเสนาประชารัฐ”

 

รออีกไม่นาน ชาวโคราชจะมีถนนสายใหม่

 

 

 

 

เพื่อมขึ้นอีกเส้นทาง เป็นทางลัดที่สดวกที่สุด ก็ว่าได้ ชึ่งตัดใหม่ระหว่าง สามแยก มหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ หรือวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เป็นสี่แยก ออกไปทางประตูค่าย สุรธรรมพิถักษ์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23. กรมทหารปืนใหญ่ที่6. ตัดผ่านด้านหลังโรงเรืยน สุรธรรมพิทักษ์ ระยะทางประมาณ 3. ก.ม.100.เมตน มีกำแพงกั้นทั้ง 2 ข้างทางสวยงามมาก มีต้นไผ่ประดับตามแนวรั้วดูแล้วสบายตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยถนน เส้นนี้มีชื่อว่า “ถนนเสนาประชารัฐ” โดยสำนักงานทางหลวงชนบท
ที่5. (นครราชสีมา) กองทับบก โดยกองทัพภาคที่2. และกองทัพอากาศ..ขอแสดงความยินดีกับชาวโคราชด้วยนะครับ.เจ้านาย.ปู้น.ปู้น..

 

 

 

Related posts