ผู้ตรวจฯ แรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปี 62 ณ จังหวัดจันทบุรี

 

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่น ๆ ณ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
เวลา 09.00 น. คณะผู้ตรวจราชการเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการได้ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดในเรื่องการขับเคลื่อน “นครแห่งผลไม้” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

Related posts